Přehled základních funkcí vztahujících se ke sledování počítače

 • provoz počítače, vč. sledování nesprávného ukončení Windows
 • spuštěné a ukončené programy
 • zobrazená a zavřená okna
 • přepnutí na program
 • otevřené dokumenty
 • monitoring tiskových úloh
 • spuštění, ukončení, přechod do režimu spánku a probuzení Windows
 • vložení textu do schránky
 • vložení a vyjmutí jakéhokoli disku, vč. detailních informací s možností získání výpisu obsahu disku
 • nastavitelný monitoring souborového systému (změny v souborech a adresářích na vybraném disku), vč. možnosti zadání nesledovaných souborů a adresářů
 • navštívené WWW stránky definovaných internetových prohlížečů a dalších programů
 • stisknuté klávesy (pozor: týká se i hesel)
 • události myši
 • instalovaný a odinstalovaný software
 • vytížení procesoru
 • využití paměti
 • další neomezené možnosti sledování (např. chatování) při použití reakcí na události
 •  

  Reakce na události

  Na téměř každou registrovanou událost (např. je-li spuštěn program, stisknuta klávesa a podobně – viz. sledované události) nebo po časovém intervalu lze nastavit reakci v podobě:

 • získání otisku obrazovky s nastavitelnou kvalitou a s možností vložení data a času nebo pozice kurzoru myši do snímku
 • pořízení fotografie z webové kamery s nastavitelnou kvalitou a s možností vložení data a času do snímku
 • záznamu zvuku pomocí mikrofonu s volitelnou délkou záznamu
 • spuštění definovaného programu/příkazu
 • získání obsahu disku
 •  

  Prohlížení zaznamenaných událostí

 • jednoduchý a přehledný výběr dne
 • detailní informace o všech zaznamenaných událostech, vč. dob běhu programů, dob vložených disků apod.
 • prohlížení výsledků reakcí na události integrovaným prohlížečem nebo pomocí systémových nástrojů
 • roztřídění událostí do téměř 20ti záložek, vč. možnosti zobrazení všech záznamů společně s filtrací
 • synchronizované prohlížení položek v záložkách dle času posledního vybraného záznamu
 • náhledy vložených textů do schránky
 • náhledy stisknutých kláves po přepnutích na program, popř. celého záznamu
 • interaktivní prohlížení
 • statistiky
 • uživatelské filtry a filtry reakcí na události
 • vyhledávání
 • tisk záznamů
 • záloha nebo export záznamů do textového souboru s volitelným oddělovačem nebo do MS Excelu
 • informativní malé ikony programů, kterých se událost týká
 • barevné zvýrazňování událostí a reakcí
 •  

  Odkudkoli na světě

  Díky možnosti připojení pomocí FTP serveru se počítač stává připojitelným odkudkoli ze sítě internet (vč. proxy, NAT, firewall – pokud neblokuje spojení s FTP serverem) a to bez omezení, kde se právě nalézáte. Integrovaná funkce detekce počítačů pomůže nalézt instalovaný program na vzdálených počítačích, ať už jste kdekoliv. Pomocí této možnosti Vás nezastaví ani velká vzdálenost od připojitelných počítačů.

  Zasílání výsledků monitoringu emailovou zprávou

  Pomocí volitelného SMTP serveru lze zasílat emailové zprávy na určenou adresu, v určený den v týdnu a čas. Tyto zprávy budou obsahovat přílohu, kterou lze jednoduchým způsobem načíst v programu Asistent a prohlédnout si tak kompletní výsledky monitoringu vzdáleného počítače.

  Vzdálená obsluha PC

  Díky zvolené strategii komunikace (program je server i klient v jednom) je možno, po zadání správného přístupového hesla, připojit se od kohokoli ke komukoli. Tyto možnosti lze pochopitelně potlačit nebo si nechat vyžádat potvrzení uživatele na přístup k výsledkům monitoringu či vzdálené obsluze počítače.

  Pomocí připojení po lokální síti máte možnost rychlé a plné kontroly nad připojeným počítačem, který se nachází ve Vaší lokální, domácí či firemní síti.

  Pomocí připojení přes FTP server máte možnost plné kontroly nad připojeným počítačem, který se může nacházet kdekoli na světě, stačí jen, aby byl připojen k síti internet.

  Přehled funkcí vztahujících se k vzdálené obsluze PC

 • ukončení a destrukce procesu (programu)
 • spuštění programu/příkazu, vč. zadání parametrů a nastavení cesty běhu programu v režimech: skrytě, normálně a maximalizovaně
 • obsluha příkazové řádky, vč. vrácení výsledků
 • zjištění obsahu a dalších informací o jakémkoli připojeném disku
 • práce se soubory a adresáři (vytvoření adresáře, stažení/zaslání/smazání souborů, ale i celých adresářů)
 • práce s registry
 • odhlášení, restartování, vypnutí a zamrznutí počítače
 • zobrazení libovolného obrázku přes celou obrazovku
 • přehrání libovolného zvukového souboru WAV
 • zaslání zpráv typu: varovná zpráva, chybové hlášení, informace, stop a bez určení, které budou obsahovat zadaný text
 • získání snímků z webové kamery s nastavitelnou kvalitou a s možností vložení data a času do snímku
 • získání otisků obrazovky s nastavitelnou kvalitou a s možností vložení data a času nebo pozice kurzoru myši do snímku
 • získání záznamu zvuku pomocí mikrofonu volitelné délky a kvality
 • přímý odposlech mikrofonu (tzv. štěnice) s možností nastavení velikosti bufferu
 • ovládání vstupních zařízení (klávesnice a myš) s možností skriptování jednotlivých povelů a pomocného zobrazení sejmutého obrazu monitoru
 •  

  Vzdálená správa serveru

  Díky kompletní kontrole nad serverem vzdálených počítačů můžete provádět následující úkony bez nutnosti fyzické návštěvy počítačů:

 • vzdálený upgrade serveru na jednom či více vybraných počítačích najednou (vč. lokálního počítače)
 • vzdálená odinstalace programu Asistent na jednom či více vybraných počítačů najednou (vč. lokálního počítače), samozřejmostí je úklid svého diskového prostoru
 • zaslání definovaného nastavení jednomu či více vybraným počítačům najednou. Toto nastavení nahradí nastavení dosavadní, bude okamžitě načteno a použito (funkci lze blokovat)
 •  

  Další možnosti systému Asistent

 • vytvoření instalátoru maskovaného za jiný program
 • možnost bezdotykové, tiché instalace
 • program není běžně viditelný a chrání si své záznamy a data šifrováním a zamknutím
 • možnost spouštění bez instalace za pomoci loginscriptu
 • rozšířené informace o připojeném počítači po jeho připojení
 • přímé sledování monitoringu a zaznamenávaných událostí a reakcí
 • jednoduchá a účinná správa seznamu připojitelných počítačů
 • detekce počítačů připojitelných pomocí lokální sítě, ale i FTP serveru
 • hlídač možného připojení, který upozorní na dostupnost (zapnutí) hlídaného vzdáleného počítače
 • v případě nezdařených operací zůstanou počítače, které příkaz neprovedly, označené (toto označení lze uložit)
 • seznam označených počítačů lze jednoduchým způsobem uložit, později vyvolat a nezdařené akce opakovat
 • pozastavení monitoringu
 • zjištění stavu a zahájení/ukončení monitoringu
 • možnost blokování všech událostí a přístupů pomocí nastavení programu
 • určení maximální velikosti monitorovacích záznamů na disku
 • nastavitelné heslo a klávesová zkratka pro vstup do programu
 • definice vlastních identifikací programů, oken a dalších (téměř všech) monitorovaných událostí
 • jednoduchý návrat výchozích hodnot nastavení
 • detailní nastavení všech možností programu
 • ve spojení s modulem Sestavy získáte možnost tvorby analýz a statistik za všechna PC a libovolné období